Reklama i ogłoszenia w czasopiśmie "Głos Tysiąclecia"

Zapraszamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń modułowych oraz ogłoszeń drobnych w czasopiśmie "Głos Tysiąclecia" o nakładzie 10,000 egzemplarzy. Czasopismo jest doręczane członkom SM "Piast" do rąk własnych przez gospodarzy budynków.

Zasady zamieszczania i drukowania reklamy:

Wymiar strony czasopisma to 22,4 x 33 cm. Obszar zadruku to 19,7 x 30 cm stanowi maksymalną powierzchnię reklamową (32 moduły - cała strona). Minimalna powierzchnia reklamowa stanowi 1 moduł - 1/32 powierzchni całej strony. Szczegółowe informacje o powierzchniach reklamowych i cenach uzyskasz podczas wypełniania formularza zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami NETTO.

Gotowe materiały reklamowe proszę przesyłać na adres e-mail smpiast@smpiast.pl. Proszę zwrócić uwagę na wymiary ogłoszenia, aby były zgodne z zamówioną powierzchnią. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" nie prowadzi składu reklamy z powierzonych materiałów. W wykupionej powierzchni można umieszczać materiały graficzne i tekstowe. W przypadku wyboru reklamy tekstowej, treść ogłoszenia proszę wpisać w pole "Uwagi" w formularzu.

Wszelkie dodatkowe zapytania o reklamę/ogłoszenia w "Głos Tysiąclecia" proszę kierować pod adres smpiast@smpiast.pl lub numer telefonu 032 254-65-05 wew. 155.

Formularz zamówienia reklamy/ogłoszenia

Proszę wybrać powierzchnię reklamy
i ilość kolorów, zwracając uwagę na wymiary poszczególnych modułów
oraz ich orientację (poziom / pion)


 
 Zamawiający:
Osoba prywatna
Firma
Imię i Nazwisko: 
Ulica:   Nr:
Kod pocztowy, Miejscowość:   
Seria i numer dowodu osobistego: 
Numer telefonu: 
Dane do korespondencji: 
(Jeżeli takie same pozostaw puste)
   
Sposób zapłaty:
Przewidywany termin wydania:
lato 2017 r.
(może ulec zmianie) 
 
Numer gazety:
   
Uwagi do zamówienia
(ew. treść ogłoszenia tekstowego):

 
Akceptuję zasady
zamieszczania ogłoszeń
 
 
Przepisz ten kod