Start

Kronika SM "Piast"


 


Plan Osiedla

Plan Osiedla

Porady prawne

 

 

 

Rekreacja

 

Wypoczynek

.

Fusball Liga

 

Ubezpieczenia

Nasze osiedle

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 
Odsłon : 4837104

stat4u

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności PDF Drukuj Email
poniedziałek, 24 lutego 2020 09:24

W związku z kierowanymi przez Lokatorów zapytaniami, poniżej zamieszczamy najważniejsze bieżące informacje dotyczące procedury przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.


Urząd Miasta w Katowicach sukcesywnie wydaje zaświadczenia kolejnym mieszkańcom budynków, które położone są na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1K/00063863/8 (obejmującą nieomal całe Osiedle Tysiąclecia). Ze względu na liczbę wyodrębnionych lokali, których na terenie powyższej nieruchomości jest ponad 3000, procedura ta jest czasochłonna. Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST także oczekuje na wydanie przedmiotowego zaświadczenia. Termin wydania zaświadczenia zależny jest od Urzędu Miasta w Katowicach, ponieważ Spółdzielnia dopełniła wszelkich formalności.

Samo przekształcenie nastąpiło z mocy ustawy z dniem 01 stycznia 2019 roku, a zaświadczenie ma charakter wtórny i potwierdzający fakt przekształcenia. W zaświadczeniu informuje się i o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowej i zasadach jej wnoszenia. Opłatę z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu zobowiązany jest wnosić w terminie do dnia 31 marca każdego roku bez odrębnego wezwania.

W przypadku wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo, gmina może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

Rada Miasta Katowice w dniu 21 listopada 2019 roku podjęła Uchwałę nr XIV/325/19 w sprawie ustalenia warunków i wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice. W odniesieniu do gruntów własności Miasta Katowice możliwe jest uzyskanie bonifikaty z tytułu jednorazowego wniesienia opłaty w następującej wysokości:


  • 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
  • 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
  • 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,
  • 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu,
  • 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu,
  • 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.


Bonifikaty udziela się na pisemny wniosek osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym, nieposiadającym zaległości z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste obowiązujących do dnia przekształcenia oraz rocznych opłat przekształceniowych. Zgodnie z podjętą przez Radę Miasta uchwałą, wyłącznie terminowe wnoszenie opłat warunkuje możliwość skorzystania z bonifikaty od opłaty jednorazowej.

 
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zaprasza mieszkańców Katowic na spotkanie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 lutego 2020 11:03

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie organizowane przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.


W ramach spotkania będzie możliwość porozmawiania na temat praw przysługujących pacjentom, a także na temat wsparcia, jakie pacjenci mogą znaleźć w kontaktach z podmiotami leczniczymi. Rzecznik Prac Pacjenta ustanowił 2020 rok ROKIEM SENIORA, w związku z tym zapraszamy w szczególności seniorów miasta Katowice. 

Spotkanie odbędzie się 20 lutego o godz. 13:00 w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47.


Źródło: katowice.eu

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email
piątek, 14 lutego 2020 11:42

W związku z zapytaniami mieszkańców Spółdzielni na zebraniach w dniach 11, 12 i 13 lutego 2020 r. o stan sprawy dotyczącej regulacji tytułu prawnego do gruntu zabudowanego Zespołem Garażowym Karliki:


Spółdzielnia uprzejmie zawiadamia, iż powołany przez Sąd zleceniem z dnia 31.5.2019 r. biegły geodeta dokonał wydzielenia z działki nr 138, - powierzchni działki zabudowanej Zespołem Garażowym i nadał jej nowy numer geodezyjny oraz ustalił jej powierzchnię. Jest to wstępny podział wymagający zatwierdzenia przez Sąd. 

Opinia biegłego została złożona w Sądzie 18.12.2019 r., a w dniu 27.01.2020 r. wpłynęła do Spółdzielni. Złożono oświadczenie do Sądu, iż do przesłanej opinii Spółdzielnia nie wnosi zastrzeżeń. Oczekujemy dalszego postępowania przez Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach i wyznaczenia terminu kolejnej rozprawy.


Katowice, dnia 14 lutego 2020 r.

 
Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku PDF Drukuj Email
wtorek, 11 lutego 2020 09:13

Miło nam poinformować, że wniosek miasta Katowice w konkursie „Zdrowy Samorząd" na najciekawszą inicjatywę prozdrowotną został nominowany do nagrody. Miasto Katowice zgłosiło „Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku".


W ramach programu seniorzy zamieszkali w Katowicach, którzy w danym roku kalendarzowym są w wieku 60-62 lat, 75-77 lat lub w wieku powyżej 85. roku życia mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych badań przesiewowych i testów sprawności pamięci i ruchu. Osoby, u których stwierdzona zostanie niesprawność ruchowa, mogą dodatkowo wziąć udział w bezpłatnym cyklu 16 godzin rehabilitacji.

Program został opracowany przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii – dr. n. med. Jarosława Derejczyka.

Spośród 135 zgłoszeń wniosek naszego miasta znalazł się w drugim etapie, w którym najlepsze 30 inicjatyw ma szanse na nagrodę w dwóch kategoriach:

1) w głosowaniu Rady Konsultacyjnej konkursu,

2) w głosowaniu internetowym.


Na wniosek miasta Katowice można oddać głos na stronie internetowej:

https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/zdrowy-samorzad-2020,74/miasto-katowice,2379/

Głosowanie trwa do 24 lutego do godz. 12:00.


Nieco informacji:

Co czwarty mieszkaniec Katowic jest już osobą powyżej 60 roku życia. Z tego tytułu należy podejmować programy wychodzące naprzeciw problemom związanym ze starzeniem się społeczeństwa, zarówno w mieście Katowice, jak i na Śląsku.

Osobami uprawnionymi do udziału w "Programie profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku" są mieszkańcy Katowic, którzy w danym roku kalendarzowym są w wieku 60, 61, 62, 75, 76, 77 lat oraz w wieku powyżej 85 lat.

Program obejmuje konsultacje lekarskie i badania, m.in.: poziomu glukozy, ciśnienia, badanie poziomu TSH, badanie wzroku i słuchu, ocenę ryzyka 10-letniego złamania kości szyjki udowej w oparciu o wskaźnik FRAX, ocenę sprawności fizycznej z wyłonieniem osób zagrożonych niesprawnością ruchową, wyłonienie osób, u których stwierdzono niesprawność ruchową i zakwalifikowanie do udziału w etapie rehabilitacyjnym.

Łącznie w latach 2016-2019 w Programie udział wzięło 838 seniorów, w tym 129 skorzystało z bezpłatnego cyklu 16 godzin rehabilitacji w ramach II etapu Programu.


Źródło: portalsamorzadowy.pl

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 8 z 218
Copyright © 2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

Jakość powietrza na 1000-leciu

Krajowy Rejestr Długów

 

 

Rada Nadzorcza

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus SARS-CoV-2 dyżury Rady zostały zawieszone do odwołania.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z sekretariatem Spółdzielni.Kamery na Osiedlu

 

(obraz na żywo)

 

Żyj zdrowo i sportowo

 


 

Nasi sponsorzy

Budowa placu zabaw
przy ul. Piastów 9:

KB

 

Telewizja cyfrowa w SOK:

Systel