Informacja o godzinach pracy Spółdzielni Drukuj
piątek, 12 kwietnia 2019 08:40

O G Ł O S Z E N I E


Uprzejmie informujemy, że

w  dniu  19  kwietnia  2019  r.


biura Spółdzielni i Administracji Osiedla

będą czynne do godz. 12.00