Pozytywna decyzja o umorzeniu pożyczek Drukuj
piątek, 01 października 2010 09:01

Miło nam poinformować, że dzięki staraniom Zarządu, Spółdzielnia realizuje wcześniej zapowiadane działania zmierzające do pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz.

Jednym z efektów tych prac jest pozytywna decyzja Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, która przychylnie rozpatrzyła

wniosek złożony przez Spółdzielnię Piast, i w dniu 27 września 2010roku podjęła decyzję o umorzeniu pożyczek zaciągniętych na realizację zadania „Usunięcie i utylizację płyt azbestowych wraz z ociepleniem zewnętrznych ścian  budynku przy ulicy Piastów 3”.

 

Łączna kwota umorzenia to 184 056,00 zł

Dokument z decyzjami RN FOŚiGW można zobaczyć tutaj.