Start Strona główna lista artykułów Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

stat4u

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Drukuj
poniedziałek, 24 lutego 2020 09:24

W związku z kierowanymi przez Lokatorów zapytaniami, poniżej zamieszczamy najważniejsze bieżące informacje dotyczące procedury przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.


Urząd Miasta w Katowicach sukcesywnie wydaje zaświadczenia kolejnym mieszkańcom budynków, które położone są na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1K/00063863/8 (obejmującą nieomal całe Osiedle Tysiąclecia). Ze względu na liczbę wyodrębnionych lokali, których na terenie powyższej nieruchomości jest ponad 3000, procedura ta jest czasochłonna. Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST także oczekuje na wydanie przedmiotowego zaświadczenia. Termin wydania zaświadczenia zależny jest od Urzędu Miasta w Katowicach, ponieważ Spółdzielnia dopełniła wszelkich formalności.

Samo przekształcenie nastąpiło z mocy ustawy z dniem 01 stycznia 2019 roku, a zaświadczenie ma charakter wtórny i potwierdzający fakt przekształcenia. W zaświadczeniu informuje się i o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowej i zasadach jej wnoszenia. Opłatę z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu zobowiązany jest wnosić w terminie do dnia 31 marca każdego roku bez odrębnego wezwania.

W przypadku wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo, gmina może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

Rada Miasta Katowice w dniu 21 listopada 2019 roku podjęła Uchwałę nr XIV/325/19 w sprawie ustalenia warunków i wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice. W odniesieniu do gruntów własności Miasta Katowice możliwe jest uzyskanie bonifikaty z tytułu jednorazowego wniesienia opłaty w następującej wysokości:


  • 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
  • 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
  • 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,
  • 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu,
  • 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu,
  • 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.


Bonifikaty udziela się na pisemny wniosek osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym, nieposiadającym zaległości z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste obowiązujących do dnia przekształcenia oraz rocznych opłat przekształceniowych. Zgodnie z podjętą przez Radę Miasta uchwałą, wyłącznie terminowe wnoszenie opłat warunkuje możliwość skorzystania z bonifikaty od opłaty jednorazowej.

 
Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.