Zasady dokonywania płatności za korzystanie z miejsc postojowych Drukuj
wtorek, 07 grudnia 2010 09:45

Za korzystanie z miejsc postojowych opłaty dokonywane przelewem bankowym lub za pośrednictwem internetu winny być realizowane do 25-go każdego miesiąca za miesiąc następny na rachunek bankowy nr ...

  • 15 1130 1091 8300 0000 0000 2508    lub
  • 84 1020 2313 0000 3502 0019 6402

W opisie przelewu tytułem należy umieścić informacje:

  1. w jakim budynku znajduje się garaż,
  2. jakiego miesiąca dotyczy wpłata,
  3. numer karty magnetycznej.

W przypadku dokonywania przelewów niezgodnie z w/w zasadami Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za brak aktywacji kart, których dotyczył przelew.