Dobra wiadomość - tak na koniec roku Drukuj
środa, 22 grudnia 2010 14:12

PDFUprzejmie informujemy, iż w dniu 16.12.2010 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozytywnie rozpatrzył złożony przez Spółdzielnię wniosek i wyraził zgodę na dofinansowanie zadania pn: Usunięcie i utylizacja płyt azbestowych wraz z ociepleniem zewnętrznych ścian budynku przy ulicy Piastów 5”.

 

Łączna kwota dofinansowania w formie pożyczki wyniesie 422660,70zl z czego aż połowa tj. 211 330,35 zł po zrealizowaniu ww. przedsięwzięcia zostanie umorzona. Przypominamy, iż jest to kolejne po budynku Piastów 3 zadanie realizowane przy współudziale środków z WFOŚiGW.