Do 31 marca trzeba uiścić opłatę roczną za użytkowanie wieczyste Drukuj
piątek, 25 marca 2011 08:32

Do 31 marca trzeba uiścić opłatę roczną za użytkowanie wieczyste. Jeżeli nie zmieniły się stawki, gmina nie wzywa do zapłaty. Opłatę należy więc uiścić, nie czekając na wezwanie. Płacąc po tym terminie, użytkownik sam musi należną kwotę powiększyć o odsetki za zwłokę.

Tylko osoby, które do 17 marca złożyły wniosek o wyznaczenie odleglejszego terminu płatności, mają prawo bez narażania się na karne odsetki przekazać pieniądze we wskazanym przez gminę późniejszym terminie. 

Również użytkownicy, którzy złożyli wniosek o bonifikatę, jeśli do końca miesiąca nie zostaną powiadomieni o decyzji w tej sprawie, muszą odprowadzić opłatę całoroczną w należnej wysokości. Dopiero w przypadku korzystnego rozpatrzenia wniosku przez gminę mogą się domagać zwrotu nadpłaty.

Całóść artykułu online Gazeta Prawna