Start Strona główna lista artykułów Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

stat4u

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Drukuj
środa, 30 marca 2011 07:57

Szanowni Państwo. Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Katowicach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach zawiadamia, że na dzień 10 czerwca 2011 roku o godz. 1630 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach.

 

Miejsce obrad: siedziba Spółdzielni przy ul. Zawiszy Czarnego 8, sala narad  nr 57.

Materiały na Walne Zgromadzenie (sprawozdania i projekty uchwał) będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni od dnia 26 maja 2011 r. do dnia 09 czerwca 2011 r.
Z materiałami tymi, mogą się Państwo zapoznać — w sali nr 57 — w dniach:

Dzień tygodnia Godzina
Poniedziałek 900 - 1700

Wtorek
Środa
Czwartek

900 - 1500
Piątek 900 - 1300

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków S M „Piast” w Katowicach 
w dniu 10 czerwca 2011 roku.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium.
 2. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji: Mandatowej, Wniosków, Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej na okoliczność prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu  z Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 17.05.2010 roku.
 7. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej dotyczących wykreśleń ze Spółdzielni i podjęcie uchwał w tych sprawach.
 8. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji 2007 - 2012.
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.
 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 roku.
 11. Sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2010 wraz z informacją z badania bilansu  i sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta.
 12. Dyskusja nad zagadnieniami  omówionymi w punktach 9 – 11 oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 roku,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2010 oraz podziału nadwyżki bilansowej,
  4. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Spółdzielni może zaciągnąć w latach 2011 – 2012,
  5. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz członkom Zarządu Spółdzielni.
 13. Wybory członków Rad Osiedlowych i zastępców członków Rad Osiedlowych na okres kadencji 2011 - 2015.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mysłowicach.
 15. Uchwalenie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
 16. Rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu lustracyjnego z działalności Spółdzielni wraz z podjęciem uchwały.
 17. Sprawozdanie Komisji Wniosków i głosowanie w sprawach wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.
 18. Zakończenie obrad.
podpisy
 
Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.