Zasilenie i wykorzystanie funduszu remontowego Drukuj
piątek, 15 kwietnia 2011 11:31

W związku z prośbą mieszkańców wniesioną na zebraniu w dniu 16.03.2011 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Katowicach przedstawia w niżej zamieszczonych tabelach wpływy i wykorzystanie funduszu remontowego za okres 2008 – 2010 na poszczególnych nieruchomościach.


Zasilenie i wykorzystanie funduszu remontowego

(1 nieruchomość Tysiąclecia 1,6,7,9,11,13,15,19,21,23,25,47,78,88,90,92;

Piastów 3,5,8,9,10,16,18,22,24,29;

Ułańska 5,7,9,11,12,16;

Bolesława Chrobrego 2,9,13,29,31,32,37,38,43;

Zawiszy Czarnego 16,16A) w zł.

Rok

Razem wpływy

Remonty ogółem

Stan na koniec roku

2008

4 759 338,33

4 792 299,80

-32 961,47

2009

5 648 794,36

5 223 699,39

425 094,97

2010

5 697 736,69

5 755 220,72

-57 484,03

Razem

16 105 869,38

15 771 219,91

334 649,47

W 2011 roku oraz w latach kolejnych wykonane będą sukcesywnie prace wynikające z przeprowadzonych przeglądów technicznych budynków oraz wiosennych przeglądów terenów między innymi takie jak:

  • remonty dźwigów
  • remonty elewacji
  • remonty dachów
  • wymiany drzwi pomiędzy korytarzem lokatorskim a klatką awaryjną
  • remonty klatek schodowych
  • dofinansowanie wymiany stolarki okiennej
  • zagospodarowanie terenów tj. remonty miejsc postojowych, dróg dojazdowych i chodników
  • wymianę ścian zewnętrznych głównych ciągów komunikacyjnych
  • remonty instalacji wewnętrznych: wod.-kan., elektrycznych i C.O.
  • remonty wylewek i naprawy tynków na ścianach i sufitach

 

 

Zasilenie i wykorzystanie funduszu remontowego

(2 nieruchomość Zawiszy Czarnego 2) w zł.

Rok

Razem wpływy

Remonty ogółem

Stan na koniec roku

2008

77 192,56

11 680,95

65 511,61

2009

78 231,57

13 189,29

65 042,28

2010

99 395,77

158 486,54

-59 090,77

Razem

254 819,90

183 356,78

71 463,12

 

Zasilenie i wykorzystanie funduszu remontowego

(3 nieruchomość Zawiszy Czarnego 4) w zł.

Rok

Razem wpływy

Remonty ogółem

Stan na koniec roku

2008

182 957,98

145 897,48

37 060,50

2009

815 871,16

440 508,35

375 362,81

2010

1 282 974,90

828 101,03

454 873,87

Razem

2 281 804,04

1 414 506,86

867 297,18

 

Zasilenie i wykorzystanie funduszu remontowego

(4 nieruchomość Zawiszy Czarnego 6) w zł.

Rok

Razem wpływy

Remonty ogółem

Stan na koniec roku

2008

192 004,08

58 194,32

133 809,76

2009

46 630,35

66 839,57

-20 209,22

2010

119 775,02

93 796,99

25 978,03

Razem

358 409,45

218 830,88

139 578,57

 

Zasilenie i wykorzystanie funduszu remontowego

(5 nieruchomość Zawiszy Czarnego 10) w zł.

Rok

Razem wpływy

Remonty ogółem

Stan na koniec roku

2008

205 674,90

115 338,63

90 336,27

2009

50 402,99

47 099,26

3 303,73

2010

138 127,93

59 221,28

78 906,65

Razem

394 220,82

221 659,17

172 546,65

 

Zasilenie i wykorzystanie funduszu remontowego

(6 nieruchomość Zawiszy Czarnego 8) w zł.

Rok

Razem wpływy

Remonty ogółem

Stan na koniec roku

2008

455,10

114 575,52

-114 120,42

2009

114 598,46

-

114 598,46

2010

441,36

-

441,36

Razem

115 494,92

114 575,52

919,40

 

Zasilenie i wykorzystanie funduszu remontowego

(7 nieruchomość Zawiszy Czarnego 9) w zł.

Rok

Razem wpływy

Remonty ogółem

Stan na koniec roku

2008

84 923,72

5 069,04

79 854,68

2009

63 780,38

18 721,85

45 058,53

2010

88 386,90

11 610,95

76 775,95

Razem

237 091,00

35 401,84

201 689,16

 

Zasilenie i wykorzystanie funduszu remontowego

(8 nieruchomość Armii Krajowej 281,283,283A,285,287,289,289A,291,293,295,295A) w zł.

Rok

Razem wpływy

Remonty ogółem

Stan na koniec roku

2008

47 500,83

420,90

47 079,93

2009

61 817,14

42 164,31

19 652,83

2010

72 540,22

63 306,28

9 233,94

Razem

181 858,19

105 891,49

75 966,70

 

Zasilenie i wykorzystanie funduszu remontowego

(10 nieruchomość Armii Krajowej 300,302,304,306,308,310) w zł.

Rok

Razem wpływy

Remonty ogółem

Stan na koniec roku

2008

22 962,59

18 401,27

4 561,32

2009

24 541,03

15 730,28

8 810,75

2010

48 304,12

33 263,02

15 041,10

Razem

95 807,74

67 394,57

28 413,17

 

Zasilenie i wykorzystanie funduszu remontowego

(11 nieruchomość Karliki-Zespół garażowy przy ul. Piastów ) w zł.

Rok

Razem wpływy

Remonty ogółem

Stan na koniec roku

2008

22 603,72

9 690,19

12 913,53

2009

23 882,19

3 813,27

20 068,92

2010

26 483,65

21 351,80

5 131,85

Razem

72 969,56

34 855,26

38 114,30

 

Zasilenie i wykorzystanie funduszu remontowego

(12 nieruchomość  Tysiąclecia 84A,85,90A;

Piastów 6;

Zawiszy Czarnego 2A,4A,6A,6B) w zł.

Rok

Razem wpływy

 

Remonty ogółem

Stan na koniec roku

2008

15 827,47

135 052,02

-119 224,55

2009

111 812,18

-

111 812,18

2010

155 091,08

122 563,57

32 527,51

Razem

282 730,73

257 615,59

25 115,14

 

Zasilenie i wykorzystanie funduszu remontowego

(13 nieruchomość  Piastów 12) w zł.

Rok

Razem wpływy

 

Remonty ogółem

Stan na koniec roku

2008

30 491,01

4 977,57

25 513,44

2009

21 948,78

3 367,83

18 580,95

2010

21 203,61

7 369,22

13 834,39

Razem

73 643,40

15 714,62

57 928,78

 

W latach 2009-2010 na podstawie Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST w Katowicach § 4 pkt.1 oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 53/RN/2009 z dnia 06.07.2009 r. udzielono pożyczkę wewnętrzną dla nieruchomości 3 ( budynek Zawiszy Czarnego 4).

Termin spłaty pożyczki został ustalony na okres od stycznia 2011 do stycznia 2017 r.

Bliższe informacje dotyczące remontów można uzyskać w Dziale Technicznym oraz Dziale Księgowości.