Informacja Drukuj
środa, 04 maja 2011 13:36

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Katowicach uprzejmie informuje, że w związku z przewidzianymi w  porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyborami uzupełniającymi do pełnego składu Rady Nadzorczej,  mogą Państwo zgłaszać swoich kandydatów do pracy w tym organie.

 

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać członkowie Spółdzielni, w formie pisemnej, w terminie do dnia 26 maja 2011 roku. Do zgłoszenia należy załączyć pisemną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenia wynikające z przepisów Prawa spółdzielczego.

Formularz zgłoszenia oraz wymagane oświadczenia kandydata, znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni lub można je pobrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zawiszy Czarnego 8, pokój nr 40.