Start Strona główna lista artykułów Nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

stat4u

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Drukuj
środa, 24 sierpnia 2011 07:09

31 sierpnia wejdzie w życie ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 168, poz. 1006).

Ustawa przewiduje:

 

 • nadanie nowego brzmienia tytułowi ustawy: ustawa o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania,
 • uzupełnienie definicji kredytu preferencyjnego o zastrzeżenie przeznaczenia kredytu na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych docelowego kredytobiorcy, tj. beneficjenta dopłat,
 • określenie definicji osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • przywrócenia możliwości finansowania kredytem preferencyjnym transakcji realizowanych na rynku wtórnym,
 • zróżnicowanie limitu cenowo-kosztowego kwalifikującego lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny do objęcia finansowym wparciem w zależności od rodzaju nieruchomości i obniżenie współczynnika kształtującego jego poziom: w odniesieniu do nieruchomości rynku pierwotnego do 1,0, zaś do nieruchomości rynku wtórnego do 0,8,
 • rozszerzenie zakresu podmiotowego beneficjentów finansowego wsparcia o bezdzietne osoby samotne - finansowanie kredytem preferencyjnym zakupu lub budowy pierwszego lokalu mieszkalnego o powierzchni nie większej niż 50 m², dopłaty naliczane w odniesieniu do powierzchni kalkulacyjnej określonej na 30 m²,
 • rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do zawarcia umowy o kredyt preferencyjny (w celu uzyskania przez docelowego kredytobiorcę zdolności kredytowej) o małżonków rodzeństwa docelowego kredytobiorcy,
 • określenie ograniczenia wieku docelowego kredytobiorcy tylko w odniesieniu do młodszego z małżonków i bezdzietnych osób samotnych, (osoby samotnie wychowujące nie podlegają temu ograniczeniu),
 • określenie dwóch rodzajów nieruchomości, tj. lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, mogących powstać w wyniku przeprowadzenia robót budowlanych, z wyłączeniem montażu, remontu i rozbiórki obiektu budowlanego, dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego,
 • określenie dodatkowych przypadków, w których zaprzestaje się stosowania dopłat, są to: uzyskanie przez docelowego kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny (dopłaty byłyby nadal udzielane w przypadku nabycia tych praw w drodze spadku), a także dokonanie przez docelowego kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat zmiany sposobu użytkowania kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (przeznaczenie go na cele inne niż zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych),
 • przyjmowanie wniosków o kredyty preferencyjne do dnia 31 grudnia 2012 r.,
 • zobowiązanie Rady Ministrów do przedłożenia Sejmowi i Senatowi informacji o realizacji programu "Rodzina na Swoim" po jego zakończeniu oraz przedstawienia dalszych zamierzeń w zakresie wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

źródło: www.zarzadcy.com.pl

 
Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

Jakość powietrza na 1000-leciu