Informacja o planowanych badaniach naukowych na Oś. 1000-lecia Drukuj
czwartek, 15 września 2011 08:25

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach wraz UFZ — Centrum Helmholtza w Lipsku podjął projekt badawczy dotyczący wielkich osiedli mieszkaniowych.

Do badań zostało zakwalifikowane osiedle 1000-lecia w Katowicach, jako reprezentatywne dla strony polskiej. W październiku planuje się przeprowadzenie badań ankietowych, dotyczących opinii mieszkańców na temat „WARUNKÓW ŻYCIA W DZIELNICACH KATOWIC I PROBLEMACH ICH ROZWOJU”.

Stąd zwracamy się do mieszkańców osiedla z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z tym tematem. Wywiady będą anonimowe, a uzyskane opinie mieszkańców posłużą do przedstawienia zarządom spółdzielni mieszkaniowych i władzom miejskim oczekiwań mieszkańców z wybranych osiedli. Dodatkowo wyniki tych badań zostaną porównane z opiniami o warunkach życia w modernizowanych dzielnicach miasta Lipsk w Niemczech, które prowadzi współpracująca z nami niemiecka grupa naukowa. Porównanie danych z dwóch miast o podobnym potencjale i zbliżonych problemach pozwoli architektom i socjologom na sformułowanie wniosków przydatnych władzom lokalnym do opracowania strategii rozwoju dzielnic i poprawy jakości środowiska zamieszkania.

Gwarantujemy, że pozyskane opinie i informacje będą służyły wyłącznie do opracowań naukowych i ogólnych zestawień statystycznych. Już dziś serdecznie dziękujemy za Państwa pomoc i wkład w rozwój badań naukowych.