Start Informacja RODO

stat4u

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Informacja RODO Drukuj
piątek, 25 maja 2018 00:00

 

Informacja RODO

Szanowni Państwo

Mieszkańcy zasobów SM PIAST

 

25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne, tj Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO. Rozporządzenie to dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem. RODO uchyla też dyrektywę 95/56/W, która do tej pory regulowała w krajach UE przetwarzanie danych osobowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” zawsze dokładała wszechstronnych starań, aby zgodnie z prawem i bezpiecznie zarządzać danymi osobowymi, które powierzają nam nasi mieszkańcy i użytkownicy lokali. Zapewniamy, że tak będzie również po wprowadzeniu nowych przepisów.

Poniżej przekazujemy Państwu informację dotyczącą tego, jak od 25 maja 2018 r. będziemy zarządzać danymi osobowymi.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST w Katowicach informuje:

 

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST z siedzibą w Katowicach (40-872) przy ul. Zawiszy Czarnego 8, posiadająca numer KRS: 0000134458, numer NIP: 634-013-60-84, numer kontaktowy: 32 254 65 05, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (zwana dalej Spółdzielnią).

 

Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym w uzasadnionych sprawach ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , numerem telefonu: 501 181 498 lub pisemnie na adres siedziby Spółdzielni, wskazany powyżej.

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w szczególności na podstawie i w związku z następującymi aktami prawnymi:

  • ustawy z dnia 16 września  1982 roku Prawo spółdzielcze,
  • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku  o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali,
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • Kodeksu cywilnego,
  • Kodeksu postępowania cywilnego,
  • Statutu Spółdzielni.

 

Dane w wyżej określonych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym na postawie przepisów prawa, podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy lub podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe przetwarzane w celach określonych powyżej, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, do czasu przedawnienia roszczeń i nie dłużej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Podanie danych osobowych jest, w zależności od stosunku prawnego łączącego Pana/Panią z administratorem: wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, wymogiem umownym albo warunkiem zawarcia umowy oraz pozostaje niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych lub brak możliwości realizacji umowy, czy też brak możliwości jej zawarcia.

 

Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani decyzji na podstawie posiadanych danych w sposób zautomatyzowany, a Pana/Pani dane nie są profilowane.

 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku.

 
Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.