Start Strona główna lista artykułów Walne Zgromadzenie Członków SM "Piast" 2023

stat4u

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Walne Zgromadzenie Członków SM "Piast" 2023 Drukuj
poniedziałek, 17 lipca 2023 08:00

W dniu 16.06.2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni. To pierwsze Walne Zgromadzenie odbywające się po przerwie „pandemicznej” która trwała od początku 2020 r. Dlatego też nie odbyły się Walne Zgromadzenia Członków w roku 2020, 2021 oraz 2022. W konsekwencji porządek obrad planowanego Zgromadzenia obejmował wszystkie tematy oraz uchwały konieczne do podjęcia za lata 2020-2023.


Zebranie zostało otwarte przez Sekretarza Rady Nadzorczej Józefa Pokojskiego, który przeprowadził wybory do prezydium zebrania, które w dalszej kolejności prowadziło zebranie.

Po przeprowadzonych wyborach komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz wniosków, głos zabrał Prezes Zarządu Michał Marcinkowski, który przedłożył zgromadzonym sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2019-2022.

Na wstępie wyraził zadowolenie, że wreszcie przyszedł ten moment, w którym po 4 latach, z powodu pandemii, spotykamy się ponownie na Walnym Zgromadzeniu członków naszej Spółdzielni. Spotykamy się w trudnych dla nas wszystkich warunkach postpandemicznej rzeczywistości, w momencie w którym nasi sąsiedzi na Ukrainie, a wraz z nimi również Polska, zaangażowani są w wojnę, która ma wpływ na funkcjonowanie w zasadzie całej Europy, wreszcie w sytuacji która dotyka nas bardzo bezpośrednio – wysokiej inflacji. To wszystko powoduje wiele niepewności i trudności w naszej sytuacji ekonomicznej. Spółdzielnia zdaje sobie sprawę, że wielu z Państwa być może straciło źródła dochodu, musiało zmniejszyć swoje wydatki  lub zaciągnąć kredyty żeby móc w miarę normalnie funkcjonować. Także wzrost cen energii, paliw, żywności i innych dóbr konsumpcyjnych odbił się na jakości życia i komforcie mieszkania. Dlatego zapewnił, że Zarząd Spółdzielni pomimo tak niekorzystnych zdarzeń, które dotykają ostatnio cały nasz kraj stara się podejmować działania które pozwolą przetrwać ten trudny okres i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo naszej wspólnoty.

Dalej mówił, że pomimo niesprzyjających warunków w ciągu ostatnich trzech lat Spółdzielnia nieprzerwanie  prowadziła inwestycje i remonty na terenie Osiedla. Podkreślił, że w związku z panującą wówczas pandemią koronawirusa, Spółdzielnia spotykała się z licznymi trudnościami w wykonaniu poszczególnych robót jak np.: braki kadrowe w firmach wykonawczych. Ogromnym problemem były i są nadal rosnące ceny materiałów budowlanych i brak ich dostępności. Mimo wszystko Spółdzielnia starała się w miarę możliwości, uwzględniając wszystkie obostrzenia oraz mając na uwadze bezpieczeństwo lokatorów i pracowników, prowadzić remonty mające na celu utrzymanie zasobów mieszkaniowych w odpowiednim stanie technicznym. Wiele z nich, wcześniej zaplanowanych musiało zostać wycofana z planów remontu lub ograniczona ze względu na obostrzenia pandemiczne i trudne warunki rynkowe.

Zaznaczył również, że Spółdzielnia podjęła szereg działań mających na celu optymalizację kosztów funkcjonowania Spółdzielni i zmniejszenie obciążeń finansowych dla Mieszkańców. Wśród nich szczególnie należy zwrócić uwagę na zastosowanie takich rozwiązań jak m.in.

 • inwestowanie w odnawialne źródła energii czyli montaż instalacji fotowoltaicznych na naszych budynkach. Obecnie panele te zamontowane są na 10 budynkach, a w trakcie realizacji są kolejne 4 budynki. Dzięki temu osiągamy już realne korzyści finansowe i pewną częściową niezależność od podwyżek cen dostawy i dystrybucji energii elektrycznej. Oczywiście to dopiero początki, nasze osiedle jest dużym osiedlem, dlatego wprowadzanie tych zmian musi chwilę potrwać. Dzięki pozyskanym dofinansowaniom jesteśmy jednak coraz bliżej celu. Podkreślić należy, że energia pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych jest energią czystą  i dzięki temu nasza Spółdzielnia przyczynia się też do ochrony przyrody, która dla nas i dla naszych Mieszkańców jest bardzo ważna – co widać gołym okiem kiedy patrzy się na nasze osiedle pełne zieleni,
 • w ramach minimalizacji kosztów inwestujemy również w remonty dźwigów windowych w naszych budynkach. Ze względu na to, że na Osiedlu Tysiąclecia dominują wysokie budynki zamieszkiwane przez dużą ilość osób inwestujemy szczególnie w nowoczesne wciągarki w dźwigach, które mają na celu ograniczenie zużycia prądu w czasie korzystania z wind,
 • montaż w budynkach mieszkalnych energooszczędnych systemów oświetlenia, co też pozwala na efektywne oszczędzanie zużycia prądu.

Ważnym aspektem jest też bezpieczeństwo Mieszkańców, dlatego w Kukurydzach została przeprowadzona ankieta na temat możliwości wprowadzenia ochrony na budynkach. Na dzień dzisiejszy takie rozwiązanie zostało przyjęte jedynie w budynku Zawiszy Czarnego 4.

Na bieżąco prowadzona była i jest współpraca z Urzędem Miasta Katowice w zakresie realizacji projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego. I tak w 2018r. został wybudowany Wodny Plac Zabaw, który cieszy się ogromna popularnością wśród dzieci na osiedlu. W 2019r. była to rewitalizacja Stawu przy Zawiszy Czarnego 8, w 2020r. narodził się projekt zbudowania Tężni Solankowej, której budowa aktualnie trwa. W 2021r. powstał wybieg dla psów, a w 2022r. nasze Osiedle zyskało tak ważny dla Mieszkańców monitoring w newralgicznych miejscach.

Przypomniał również, że w maju b.r. odbyło się w siedzibie Spółdzielni spotkanie Mieszkańców naszego Osiedla z Prezydentem Miasta Marcinem Krupą. Ponieważ został poruszony problem budowy parkingu wieolpoziomowego na naszym osiedlu, została wystosowana do Pana Prezydenta petycja w imieniu Mieszkańców w sprawie budowy takiego parkingu.

Na zakończenie podziękował wszystkim za liczne przybycie oraz  zapewnił, że Spółdzielnia będzie kontynuować inwestycje zmierzające do redukcji kosztów eksploatacyjnych. Będzie również szukać nowych źródeł finansowania i dofinansowywania inwestycji i remontów,

W dalszej części Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory do organów samorządowych naszej Spółdzielni.

Wybieraliśmy członków Rady Nadzorczej oraz ich zastępców. Na członków Rady Nadzorczej, na okres kadencji 2023-2026, zostały wybrane następujące osoby:

Mateusz Wyśnik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Halina Krawczyk – sekretarz Rady Nadzorczej

Krzysztof Kurdubski

Włodzimierz Gorki

Zbigniew Czarkowski

Barbara Bańska

Zdzisław Czenczek

Natomiast, zastępcami członków Rady Nadzorczej, na okres kadencji 2023-2026, zostali:

Michał Muzyczuk

Małgorzata Kardasz

Zygmunt Świętek

Oprócz wyborów do Rady Nadzorczej, podczas Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory do Rad Osiedla na okres kadencji 2023-2027. I tak, do Rady Osiedla „Tysiąclecie Dolne” wybrane zostały następujące osoby:

Roman Buła

Halina Gierot

Józef Pokojski

Maria Świerska

Andrzej Góralczyk,

Na zastępców członków Rady Osiedla „Tysiąclecie Dolne” zostali wybrani: Pan Marek Cieślik oraz Pan Tadeusz Wiga.

Natomiast do Rady Osiedla „Tysiąclecie Górne” , zostały wybrane następujące osoby:

Elżbieta Bujok

Joanna Mieszczak

Marek Warzecha

Monika Olbińska

Teresa Bazan.

Na zastępców członków Rady Osiedla „Tysiąclecie Górne” zostali wybrani: Pan Grzegorz Traczyk oraz Pani Krystyna Czarkowska.

Przeprowadzone zostały także wybory delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. Walne Zgromadzenie zdecydowało o wyborze delegata w osobie Członka Zarządu, Głównej Księgowej Pani Jolanty Ścibior.

Poza wyborami do organów samorządowych Spółdzielni, Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach  z działalności za lata 2019-2022 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2019-2022 wraz z rozliczeniem  wyniku finansowego,
 • w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 • w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach,
 • w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za lata 2019-2022,
 • w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Zarząd Spółdzielni może corocznie zaciągnąć,
 • w sprawie braku zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych używanych na podstawie umowy najmu na rzecz najemców lokali w obrębie nieruchomości nr 1, 3, 4, 5 i 8,
 • w sprawie sprzedaży praw własności nieruchomości niezabudowanych zlokalizowanych w Mysłowicach,
 • w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności nieużytkowanych  budynków wodociągowych przy ul. Piastów 5a  w Katowicach.
 
Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.