Start Strona główna lista artykułów Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

stat4u

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Drukuj
środa, 20 marca 2013 00:00

Szanowni Państwo. Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Katowicach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach zawiadamia, że na dzień 31 maja 2013 roku o godz. 1630 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach.

Miejsce obrad: siedziba Spółdzielni przy ul. Zawiszy Czarnego 8, sala narad  nr 57.

Materiały na Walne Zgromadzenie (sprawozdania i projekty uchwał) będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni od dnia 9 maja 2013 r. do dnia 29 maja 2013 r.
Z materiałami tymi, mogą się Państwo zapoznać — w sali nr 57 — w dniach:

Dzień tygodnia Godzina
Poniedziałek 1100 - 1700
Wtorek
Środa
Czwartek
900 - 1500
Piątek 900 - 1300

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków
S M „Piast” w Katowicach  w dniu 31 maja 2013 roku

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, Wniosków.
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej na okoliczność prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku wraz z podjęciem uchwały.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012 wraz z przedstawieniem opinii biegłego rewidenta oraz podjęciem uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012 oraz podziału nadwyżki bilansowej,
  2. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz członkom Zarządu Spółdzielni.
 7. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej dotyczących wykreśleń z rejestru członków Spółdzielni i podjęcie uchwał w tych sprawach.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 roku wraz z podjęciem uchwały.
 9. Oznaczenie najwyższej sumy  zobowiązań  jaką  Zarząd  Spółdzielni może zaciągnąć w latach 2013 – 2014 wraz z podjęciem uchwały.
 10. Uchwalenie zmiany Statutu.
 11. Przyjęcie protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2009 – 2011 oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.
 12. Dyskusja.
 13. Sprawozdanie Komisji Wniosków i głosowanie w sprawach wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.
 14. Zakończenie obrad.
 
Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.