Start Przewodnik mieszkańca Komórki organizacyjne

stat4u

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Komórki organizacyjne Drukuj
poniedziałek, 23 sierpnia 2010 10:56

Zarząd oraz komórki organizacyjne SM "Piast"

(kliknięcie przycisku spowoduje wyświetlenie lub ukrycie informacji szczegółowej)

Skład Rady Nadzorczej:


 • Przewodniczący
  Rady Nadzorczej
  Mateusz Wyśnik
 • Sekretarz Rady Nadzorczej
  Halina Krawczyk
 • Członek Rady Nadzorczej 
  Barbara Bańska
 • Członek Rady Nadzorczej
  Zbigniew Czarkowski
 • Członek Rady Nadzorczej
  Zdzisław Czenczek
 • Członek Rady Nadzorczej 
  Włodzimierz Gorki
 • Członek Rady Nadzorczej
  Krzysztof Kurdubski
Zakres obowiązków i uprawnień określają ustawy: prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym działalności spółdzielni oraz wykonuje obowiązki określone w § 32 statutu. W szczególności Rada Nadzorcza:
 1. Odbywa swe posiedzenia raz w miesiącu - rozpatrując sprawy uprzednio przeanalizowane przez komisje: rewizyjną oraz techniczną.

 2. Główne sprawy rozpatrywane przez Radę to:
  1. badanie rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) poprzedzonego audytem biegłego księgowego,
  2. wyniki, wnioski lustracji przeprowadzonej przez niezależnego lustratora,
  3. uchwalanie rocznych planów spółdzielni i kontrola ich wykonania,
  4. uchwalanie regulaminów i zasad wewnątrz spółdzielczych,
  5. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu spółdzielni,
  6. uchwalanie stawek opłaty eksploatacyjnej oraz opłat zależnych od spółdzielni, dla członków spółdzielni.


Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują
w sprawach wniosków, skarg i zażaleń w każdy poniedziałek,
w godzinach od 15:00 do 16:00 w biurze Spółdzielni, w pokoju nr 52.


Michał MARCINKOWSKI

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni

Szanowni Państwo
Nazywam się Michał Marcinkowski. Jako mieszkaniec osiedla Tysiąclecie od zawsze a od 1999 roku jako pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast" uczestniczę w życiu Tysiąclecia "z bliska" poznając sprawy ważne zarówno dla całego osiedla jak i dla pojedynczych jego mieszkańców. Chcę sprawić, aby nasze osiedle postrzegane było jako przyjazne wszystkim mieszkańcom, pełne placów zabaw i boisk sportowych a także bezpieczne i komfortowe dla osób starszych. Wierzę, że Nasza Spółdzielnia postrzegana będzie jako najbardziej przyjazna dla jej członków i mieszkańców. Ufam, że działając wspólnie stworzymy na Tysiącleciu warunki mieszkaniowe o jakich każdy z nas marzy.Prezes Zarządu SM "Piast" przyjmuje w sprawach wniosków,
skarg i zażaleń w każdy poniedziałek, w godzinach od 09:00 do 12:00
w biurze Spółdzielni przy ul. Zawiszy Czarnego 8.
Ponadto możliwe jest przyjmowanie członków Spółdzielni w innym terminie,
jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie.


Ryszard GAJKIEWICZ

Członek Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych

Szanowni Państwo
Nazywam się Ryszard Gajkiewicz. W czerwcu 2008r. objąłem funkcję Członka Zarządu, Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno - Technicznych. Z wykształcenia jestem inżynierem ogrodnictwa o specjalności projektowanie i zakładanie terenów zieleni, ukończyłem również studium o specjalizacji budownictwo ogólne. Pracę w SM Piast rozpocząłem 3 czerwca 1996 roku na stanowisku kierownika Zakładu Zieleni i Zaplecza Technicznego. Do moich dotychczasowych obowiązków należało głównie kształtowanie i utrzymanie terenów zieleni. Jako Dyrektor ds. Eksploatacyjno - Technicznych dołożę wszelkich starań aby mieszkańcy Tysiąclecia mieli poczucie, że ich osiedle to przyjazny i bezpieczny "dom".


Członek Zarządu SM "Piast", Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych
przyjmuje w sprawach wniosków, skarg i zażaleń w każdą środę,
w godzinach od 09:00 do 12:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Zawiszy Czarnego 8.
Ponadto możliwe jest przyjmowanie członków Spółdzielni w innym terminie,
jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie.


Jolanta ŚCIBIOR

Członek Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główna Księgowa

Szanowni Państwo
Nazywam się Jolanta Ścibior. W strukturach Spółdzielni "PIAST" pracuję od stycznia 2008 roku. Postaram się wykorzystać moje długoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w latach poprzednich na stanowisku Głównego Księgowego i Członka Zarządu dla dobra Spółdzielni i jej mieszkańców.Członek Zarządu SM "Piast", Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, Główna Księgowa
przyjmuje w sprawach wniosków, skarg i zażaleń w każdy piątek,
w godzinach od 09:00 do 12:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Zawiszy Czarnego 8.
Ponadto możliwe jest przyjmowanie członków Spółdzielni w innym terminie,
jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie.Pion Dyrektora:

Dział Członkowsko - Lokalowy i Pośrednictwo Mieszkaniowe
tworzą:
 • Kierownik
  Mirosław Wikarek
  pokój nr 14 - tel. wew. 145
 • Specjalista ds. Członkowsko-
  Lokalowych
  Ewa Szul
  pokój nr 14 - tel. wew. 143
 • Inspektor ds. Obsługi Prawnej i Pośrednictwa Mieszkaniowego
  Aleksandra Duży
  pokój nr 14 - tel. wew. 144
 • Inspektor ds. Członkowsko-Lokalowych i Pośrednictwa Mieszkaniowego
  Karolina Smolka
  pokój nr 14 - tel. wew. 144
 • Inspektor ds. Członkowsko-Lokalowych i Pośrednictwa Mieszkaniowego
  Katarzyna Staśko
  pokój nr 14 - tel. wew. 144
 • Zakres prac merytorycznych realizowanych w zespole:
  1. Obsługa członków i mieszkańców, bloków spółdzielczych na osiedlu "Tysiąclecia", "Szarych Szeregów" i "Armii Krajowej" w Katowicach.
  2. Udzielanie informacji i odpowiedzi na korespondencję w sprawach członkowsko - lokalowych.
  3. Zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, parkingi, reklamy, itp.
  4. Załatwianie całokształtu spraw związanych z zamianą mieszkań.
  5. Zawieranie umów z osobami o budowę lokalu mieszkalnego.
  6. Wydawanie zaświadczeń na wniosek członków spółdzielni i właścicieli lokali.
  7. Wydawanie potwierdzeń o zmianę właścicieli lokali na podstawie zawartych umów kupna - sprzedaży. Prowadzenie ewidencji i rejestrów.
  W zakresie biura pośrednictwa mieszkaniowego oferujemy pomoc w:
  • w zakupie,
  • sprzedaży,
  • wynajmie mieszkań, domów, działek i lokali użytkowych.
  Dzięki doświadczeniu oraz znajomości rynku nieruchomości udzielamy naszym klientom fachowych porad niezbędnych przy realizacji transakcji. Współpracujemy z najlepszymi biurami notarialnymi, rzeczoznawcami i bankami udzielającymi kredytów mieszkaniowych.
  Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną realizowanych transakcji.

  Dział Organizacyjno - Prawny
  tworzą:
 • Kierownik
  Paweł Horecki
  pokój nr 40 - tel. wew. 137
 • Radca Prawny
  Magdalena Szlezinger
  pokój nr 35 - tel. wew. 133
 • Inspektor Prawny
  Dorota Sówka
  pokój nr 35 - tel. wew. 150
 • Zakres prac merytorycznych realizowanych w dziale:
  Dział Organizacyjno - Prawny realizuje obsługę prawną Spółdzielni oraz całokształt spraw organizacyjnych, rejestrowych i terenowo-prawnych.
  W szczególności dział:
  1. Kieruje na drogę postępowania sądowego sprawy o zapłatę lub eksmisję.
  2. Reprezentuje Spółdzielnię we wszystkich postępowaniach sądowych i administracyjnych z udziałem Spółdzielni.
  3. Monitoruje egzekucję komorniczą zasądzonych należności Spółdzielni oraz analizuje i opiniuje postanowienia komornika wydane w toku egzekucji.
  4. Opiniuje projekty umów, uchwał, przepisów wewnętrznych i innych spraw stosownie do zaistniałych okoliczności, a także wydaje opinie prawne na wniosek kierowników działów.
  5. Udziela komórkom organizacyjnym pomocy w rozwiązywaniu spraw o skomplikowanym charakterze prawnym.
  6. Współpracuje z firmami zajmującymi się ściąganiem wierzytelności Spółdzielni, rejestrami dłużników, CBA, Urzędem Miasta (w zakresie oznaczenia adresu zamieszkania dłużnika, lokalu socjalnego itp.).
  7. Inspiruje konieczne zmiany organizacyjne oraz sporządza projekt schematu organizacyjnego.
  8. Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych Spółdzielni, w tym: Statutu, regulaminów, zasad, poleceń i zarządzeń.
  9. Zamieszcza na stronie internetowej przepisy wewnętrzne, zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.
  10. Prowadzi sprawy rejestrowe z uwzględnieniem aktualizacji wpisów, nadania numeru NIP i REGON.
  11. Prowadzi procedury nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów i własności budynków będących w posiadaniu Spółdzielni oraz sprawy wieczysto - księgowe.
  12. Prowadzi zbiór aktów notarialnych oraz wypisów z ksiąg wieczystych dla terenów Spółdzielni.
  13. Zawiera na mocy pełnomocnictwa notarialnego, umowy wyodrębniania lokali i przeniesienia własności lokali.
  14. Zleca podziały geodezyjne, występuje do Urzędu Miasta z wnioskami w toku postępowania o podział, uprawomocnia decyzje i uwierzytelnia podkładki przewłaszczeniowe.
  15. Przygotowuje materiały na posiedzenia organów samorządowych oraz projekty uchwał.
  16. Organizuje posiedzenia i zebrania organów samorządowych.
  17. Tworzy i przechowuje zbiory dokumentów z prac organów samorządowych Spółdzielni, stanowiących jej akta wieczyste, w tym przede wszystkim: uchwały, protokoły z posiedzeń, korespondencję organów samorządowych.

  Zespół Kadrowo - Ekonomiczny
  tworzą:
 • Kierownik
  Iwona Wysocka
  pokój nr 51 - tel. wew. 115
 • z-ca kierownika
  Jarosław Będkowski
  pokój nr 38 - tel. wew. 139
 • Specjalista ds. płac
  Maria Dzierżkowska
  pokój nr 38 - tel. wew. 141
 • Specjalista ds. analiz
  Monika Jędrzejek
  pokój nr 53 - tel. wew. 120
 • Zakres prac merytorycznych realizowanych przez zespół:
  1. Prowadzenie akt osobowych.
  2. Ewidencja czasu pracy.
  3. Kompletowanie i składanie dokumentów w sprawach emerytalno - rentowych.
  4. Sporządzanie sprawozdań i zestawień o stanie zatrudnienia dla innych komórek spółdzielni oraz sprawozdań statystycznych dla GUS.
  5. Szkolenia i kursy.
  6. Obliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło.
  7. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowo - ubezpieczeniowych oraz sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach do celów emerytalno - rentowych i kapitału początkowego.
  8. Rozliczanie i sporządzanie informacji do Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach i naliczonym podatku dochodowym od osób fizycznych.
  9. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem pracowników.
  10. Opracowywanie analiz ekonomicznych i bieżących informacji z działalności Spółdzielni.
  11. Sporządzanie kalkulacji stawek opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

  Zespół ds. Informatyki i Marketingu tworzą:


 • Kierownik
  Paweł Rutkowski
  pokój nr 23 - tel. wew. 155

 • Inspektor ds. Informatyki
  Aleksander Rudolf
  pokój nr 23 - tel. wew. 155

 • Inspektor ds. Marketingu
  Tomasz Sawicki
  pokój nr 23 - tel. wew. 155
 • Zakres prac merytorycznych realizowanych w zespole:
  1. Analiza, określanie potrzeb oraz wnioskowanie w zakresie eksploatacji lub modernizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego w spółdzielni od strony:
   1. sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem postępu technicznego w tej dziedzinie,
   2. oprogramowania: systemowego, sieciowego oraz użytkowego ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania go w już istniejącym systemie oraz możliwością wprowadzenia na poszczególnych stanowiskach.
  2. Analiza i ocena przydatności oprogramowania dostępnego na rynku dla potrzeb jednostek organizacyjnych spółdzielni uwzględniająca koszt jego wdrożenia w odniesieniu do spodziewanych efektów ekonomiczno-organizacyjnych.
  3. Bezpośredni nadzór nad instalacją i wdrożeniem w Spółdzielni oprogramowania użytkowego zakupionego u dostawcy.
  4. Wykonywanie projektów technicznych systemów użytkowych, ich oprogramowanie, a także modyfikacja oprogramowania zgodnie z założeniami merytorycznymi przekazanymi przez zainteresowane komórki organizacyjne oraz obowiązującymi w tym zakresie ogólnymi i wewnętrznymi aktami prawnymi.
  5. Administrowanie istniejącymi sieciami komputerowymi.
  6. Bieżąca konfiguracja, konserwacja i naprawa posiadanego sprzętu komputerowego.
  7. Szkolenie użytkowników i merytoryczna pomoc w zakresie wykorzystania informatycznych systemów użytkowych.
  8. Techniczna obsługa cyklu wydawniczego gazety "Głos Tysiąclecia" i związane z tym procedury przygotowanie materiału wydawniczego:
   1. podstawowego
   2. reklamowego.
  9. Obsługa ogłoszeniodawców.
  10. Globalna weryfikacja roboczych materiałów wydawniczych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów prawa autorskiego.
  11. Wykonywanie projektu "makiety" wydawniczej i weryfikacja składu drukarskiego.
  12. Redakcja serwisu WWW.

 • Kierownik SOK
  Dominik Kruzel
 • Specjalista ds. Kulturalno-Oświatowych Alina Sobczak
  SOK - tel. 32 2544258
 • Referent ds. Kulturalno-Oświatowych Marianna Panayotov
  SOK - tel. 32 2544258
 • Spółdzielczy Ośrodek Kultury SM "Piast" jest dla mieszkańców Osiedla Tysiąclecia miejscem, w którym można rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz poznać ludzi, z którymi się znajdzie wspólny język. Oferta naszego ośrodka jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży, osób w wieku średnim oraz dla seniorów. Główne cele Spółdzielczego Ośrodka Kultury:
  1. Rozpoznawanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców Osiedla oraz dostosowanie oferty ośrodka do tych potrzeb,
  2. Prowadzenie działalności różnorodnych sekcji, takich jak:
   • ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH
   • CHEERLEADERS
   • FITNESS
   • INFORMATYKA DLA DOROSŁYCH
   • KĄCIK BALETOWY
   • KARATE KYOKUSHINKAI
   • KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI
   • NAUKA GRY NA GITARZE
   • SALSA CUBANA
   • SEKCJA PLASTYCZNA
   • SEKCJA SENIORA
   • SEKCJA SZACHOWA DLA DZIECI
   • SEKCJA TENISA STOLOWEGO
   • SZKOŁA MATEMATYKI
   • SZKOŁA PAMIĘCI
   • TANIEC NOWOCZESNY
   • ZAJĘCIA RELAKSACYJNO - SPORTOWE
   • ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA DZIECI
   • ZAJĘCIA W SEKCJI BRYDŻA
   • ZESPÓŁ WOKALNY
  3. Organizowanie imprez okolicznościowych i wycieczek dla dorosłych
  4. Organizowanie imprez ogólnoosiedlowych dla dzieci:
   • Dzień Dziecka,
   • Andrzejki,
   • Spotkanie z Mikołajem.
  5. Organizowanie dla dzieci z naszego Osiedla wypoczynku w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.
  6. Współpraca z organizacjami kulturalnymi i społecznymi na osiedlu.
  Stanowisko ds. BHP i p. poż.:
 • Specjalista ds. BHP i P.Poż. i Obrony Cywilnej
  Agnieszka Krawczyk-Klyta
  pokój nr 24 - tel.wew. 126
 • Zakres prac merytorycznych realizowanych na stanowisku:
  1. Kontrola warunków pracy i przestrzegania zasad bezpiecznej pracy.
  2. Prowadzenie szkoleń wstępnych i stanowiskowych oraz organizacja szkoleń okresowych.                  .
  3. Prowadzenie dochodzeń powypadkowych.
  4. Kontrola budynków w zakresie przestrzegania przepisów p.poż.
  5. Współpraca ze służbami pożarowymi PSP.
  6. Opracowywanie i koordynacja realizacji planów OC.
  7. Organizacja szkolenia pracowników w zakresie OC.
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej:
 • Specjalista ds. kontroli wewnętrznej
  Krzysztof Dziewulski
  pokój nr 39 - tel.wew. 149
 • Zakres prac merytorycznych realizowanych na stanowisku:

  Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej sprawuje kontrolę instytucjonalną w Spółdzielni. Podstawowym zadaniem tej komórki jest przeprowadzanie kontroli w zakresie spraw istotnych dla działalności Spółdzielni i niezbędnych ze względu na potrzebę podejmowania decyzji przez Zarząd Spółdzielni.


  Pion z-cy Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych:

  Dział Eksploatacji Technicznej
  tworzą:
 • Kierownik
  Pełnomocnik ds. Administracji
  Grzegorz Wajda
  pokój nr 24 - tel. wew. 126
 • Z-ca Kierownika
  - inspektor nadzoru
  Sebastian Dudek
  pokój nr 24 - tel. wew. 125
 • Specjalista ds. elektrycznych
  - inspektor nadzoru
  Jarosław Olesiński
  pokój nr 24 - tel. wew. 124
 • Specjalista ds. remontów
  - inspektor nadzoru
  Dariusz Okólski
  pokój nr 24 - tel. wew. 124
 • Specjalista ds. remontów
  - inspektor nadzoru
  Wiesława Pajek
  pokój nr 24 - tel. wew. 123
 • Specjalista ds. inst. sanitarnych - inspektor nadzoru
  Jerzy Pieczyński
  pokój nr 24 - tel. wew. 123
 • Inspektor ds. remontów i inwestycji
  Agnieszka Piątek
  pokój nr 24 - tel. wew. 123
 • Zakres prac merytorycznych realizowanych w dziale:
  1. Nadzór i koordynacja działalności Działu Eksploatacji Technicznej i Administracji Spółdzielni, w tym uczestnictwo w:
   - opracowanie specyfikacji
   - czynności przetargowych
  2. Realizacja zadań mających na celu utrzymanie zasobów Spółdzielni w należytym stanie techniczno - użytkowym
  3. Kontrola działalności remontowej Spółdzielni, w tym w szczególności w zakresie działalności Działu Eksploatacji Technicznej
  4. Współpraca z Administracjami Osiedlowymi celem zapewnienia pełnej zdolności eksploatacyjnej obiektów, terenów - łącznie z instalacjami i urządzeniami oraz sieciami zewnętrznymi należącymi do spółdzielni.
  5. Nadzór nad realizacją inwestycji mieszkaniowych i usługowych spółdzielni.
  6. Zapewnienie wykonawstwa robót konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych eksploatowanych obiektów i otaczających ich terenów.
  7. Przeprowadzanie przetargów, wyłaniania wykonawców robót inwestycyjnych i remontowych.
  8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie prowadzonych przez spółdzielnię robót remontowych i modernizacyjnych oraz terenów.


  Kierownik Administracji
  Sławomir Wojtkowski
  tel. 32 254 00 87

  Z-ca Kierownika Administracji
  Bernard Staręga
  tel. 32 254 69 94


  Administracja osiedla
  “Tysiąclecie Dolne”
  pracownicy:

 • Technik rejonu osiedla
  Dariusz Bassa
  tel. 32 254 00 87
 • Technik rejonu osiedla
  Łukasz Szyszka
  tel. 32 254 00 87
 • Technik rejonu osiedla
 • Grzegorz Smolarski
  tel. 32 254 00 87
 • Administrator
  Danuta Cichy
  tel. 32 254 00 87
 • Administrator
  Jolanta Olszówka
  tel. 32 254 00 87
 • Referent
  Anna Kleta
  tel. 32 254 00 87
 • Administrator
  Nina Walocha-Leszczyńska
  tel. 32 254 00 87

 • Administracja osiedla 
  “Tysiąclecie Górne”
  pracownicy:


 • Technik rejonu osiedla
  Tomasz Branc
  tel. 32 254 69 94
 • Administrator
  Aleksander Orszulik
  tel. 32 254 69 94
 • Technik rejonu osiedla
 • Andrzej Płazak
  tel. 32 254 69 94
 • Administrator
 • Karolina Grabowska
  tel. 32 254 69 94
 • Inspektor
 • Anna Kuczborska
  tel. 32 254 69 94


  Zakres prac merytorycznych realizowanych przez administrację:
  1. Obsługuje mieszkańców we wszystkich sprawach związanych z zamieszkaniem.
  2. Utrzymuje tereny zielone, place, urządzenia zabawowe we właściwym stanie.
  3. Utrzymuje budynki mieszkalne, użytkowe i zabudowane w nich urządzenia we właściwym stanie technicznym.
  4. Przeprowadza bieżące remonty i usuwa dewastacje.
  5. Nadzoruje przeprowadzane przeglądy budynków i urządzeń grzewczych, elektrycznych, etc.
  6. Wspólnie z Radą Osiedla dokonuje przeglądu budynków i pomieszczeń typując obiekty do remontu kapitalnego lub modernizacji.
  7. Zasiedla pomieszczenia oraz przyjmuje lokale od użytkowników i rozlicza je.


  Zespół ds. Administracyjno - Gospodarczych
  tworzą:

 • Kierownik
  Ewa Karoń
  pok. nr 44, 41 - tel. wew. 101, 116
 • Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
  Mirella Kidawa
  pok. nr 37 - tel. wew. 122
 • Inspektor
  Ryszard Kazimierczak
  biuro podawcze - tel. wew. 135
 • Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych
  Jacek Janusz
  pok. nr 37 - tel. wew. 122
 • Zakres prac merytorycznych realizowanych w zespole:
  1. Sprawy administracyjne komórek funkcyjnych Spółdzielni.                                                           .
  2. Obsługa sekretariatu.
  3. Obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej.
  4. Sprawy socjalne pracowników.
  5. Prowadzenie archiwum zakładowego.
  Baza sprzętu i transportu
  ul. Tysiąclecia 84a:

 • Kierownik
  Marcin Serafin

 • Specjalista ds. transportu
  Marek Adamczyk
  tel. 32 254-68-66
 • Zakres prac merytorycznych realizowanych na stanowisku:

  Do zadań Bazy Sprzętu i Transportu w zakresie usług transportowych, technicznej obsługi własnych środków sprzętu i transportu, a także prowadzenia magazynu materiałów należy m. in.:

  1. wykonywanie usług transportowych na rzecz jednostek organizacyjnych Spółdzielni, w tym w szczególności Administracji osiedla, poprzez wywożenie odpadów wielkogabarytowych, gruzu i odpadów ulegających biodegradacji;
  2. odśnieżanie chodników, traktów pieszych, dróg wewnętrznych z użyciem sprzętu mechanicznego, obsługa piaskarki w okresie zimowym;
  3. prowadzenie prawidłowej i racjonalnej eksploatacji środków transportowych i sprzętu;
  4. prowadzenie oszczędnej i racjonalnej gospodarki paliwami, olejami, smarami oraz częściami zamiennymi;
  5. świadczenie usług transportowych i sprzętowych dla osób fizycznych oraz prawnych na podstawie zleceń lub zawartych umów;
  6. prawidłowe przyjmowanie towarów, materiałów, urządzeń oraz zabezpieczanie potrzeb w zakresie stosowania narzędzi poprzez zamawianie, ocechowanie, magazynowanie, wypożyczanie, regenerację i konserwację narzędzi;

  Pion Z-cy Dyrektora ds. Finansowych:

  Dział Finansowy
  tworzą:
 • Kierownik
  Barbara Kuczmaszewska
  pokój nr 13 - tel. wew. 114
 • Specjalista ds. Finansowych
  Renata Adamczyk
  pokój nr 13 - tel. wew. 114
 • Inspektor ds. Finansowych
 • Iwona Iwan 
  pokój nr 13 - tel. wew. 156
 • Referent ds. Finansowych
 • Natalia Krawczyk 
  pokój nr 13 - tel. wew. 156
  Zakres prac merytorycznych realizowanych w dziale:
  1. Terminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów świadczących usługi na rzecz Spółdzielni, zobowiązań wobec budżetu, osób prawnych oraz fizycznych,
  2. Rejestracja wpłat,
  3. Prowadzenie kasy, ewidencja, etc.,
  4. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Spółdzielnię, ich analiza i kontrola,
  5. Sporządzanie kalkulacji stawek czynszowych dla lokali wybudowanych z udziałem kredytu z KFM ,
  6. Sporządzanie umów trójstronnych  na wymianę stolarki okiennej,
  7. Ubezpieczenie majątku spółdzielni i zgłaszanie szkód do Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
  8. Pozyskiwanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej,
  9. Opracowywanie planów finansowych bieżących i wieloletnich

  Dział Księgowości
  tworzą:
 • Kierownik
  Anna Miśkiewicz
  pokój nr 32 - tel. wew. 132
 • Księgowa
  Halina Wrona
  pokój nr 32 - tel. wew. 118
 • Specjalista ds. Rachunkowości
  Katarzyna Mierzwa
  pokój nr 31 - tel. wew. 117
 • Specjalista ds. Rachunkowości
  Bożena Wysocka
  pokój nr 31 - tel. wew. 127
 • Księgowa
  Sonia Dudek
  pokój nr 31 - tel. wew. 127
 • Zakres prac merytorycznych realizowanych w dziale:
  1. Sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych.
  2. Opracowanie rocznych planów amortyzacji, wycena środków trwałych, rozliczanie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz podatku od nieruchomości.
  3. Zabezpieczenie i kontrola prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji gospodarczej oraz sporządzanie i dekretacja wymaganych dokumentów.
  4. Komputerowa rejestracja dokumentów finansowo - księgowych.
  5. Tworzenie i aktualizacja bazy danych w zakresie zmiany stanów magazynowych (uzgodnienia).
  6. Realizacja uchwał oraz obowiązujących przepisów.
  7. Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu.
  8. Uzgadnianie z Urzędem Miasta powierzchni działek i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

  Dział Czynszów i Sprzedaży
  tworzą:
 • Kierownik
  Monika Wojtkowska
  pokój nr 14 - tel. wew. 148
 • Specjalista ds. Sprzedaży
  Jolanta Czabator
  pokój nr 14 - tel. wew. 151
 • Inspektor ds. Czynszów
  Ewa Lewandowicz
  pokój nr 14 - tel. wew. 140
 • Referent ds. Czynszów
 • Joanna Zatorska
  pokój nr 14 - tel. wew. 147
 • Referent ds. Czynszów
 • Anna Czoik
  pokój nr 14 - tel. wew. 152
 • Referent ds. Czynszów
 • Agnieszka Baranowska
  pokój nr 14 - tel. wew. 146
  Zakres prac merytorycznych realizowanych w dziale:
  1. Bieżąca, fachowa i rzetelna obsługa użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych.
  2. Prowadzenie ewidencji należnych opłat oraz dostarczanie książeczek opłat i faktur.
  3. Windykacja należności, naliczanie odsetek.
  4. Wypełnianie wniosków o dodatek mieszkaniowy.
  5. Udzielanie odpowiedzi na korespondencję dotyczącą opłat i czynszów.
  6. Bieżące rozliczanie najemców oraz członków Spółdzielni.
  7. Monitorowanie należnych opłat oraz wysyłanie upomnień i monitów do dłużników.
  8. Sporządzanie wniosków, gromadzenie akt dla potrzeb radców prawnych w przymusowym egzekwowaniu należności.

  Rady Osiedla:

  Skład Rady Osiedla
  Tysiąclecie Dolne:


 • Roman Buła
 • Halina Gierot
 • Józef Pokojski
 • Maria Świerska
 • Andrzej Góralczyk

 • Członkowie Rady Osiedla pełnią dyżur w każdy poniedziałek od godz. 1600 do 1700 w siedzibie Administracji Osiedla - ul. Piastów 6

  Skład Rady Osiedla
  Tysiąclecie Górne:


 • Marek Warzecha
 • Monika Olbińska
 • Elżbieta Bujok
 • Joanna Mieszczak
 • Teresa Bazan

 • Członkowie Rady Osiedla pełnią dyżur w każdy poniedziałek od godz. 1600 do 1700 w siedzibie Administracji Osiedla - ul. Tysiąclecia 90a

  Poprawiony: piątek, 05 stycznia 2024 08:53
   
  Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.