Start Ogłoszenia

stat4u

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ogłoszenia
Oferty mieszkań i lokali Drukuj

Najem lokali mieszkalnych


 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIAST” W KATOWICACH

UL. ZAWISZY CZARNEGO 8

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ulicy:

 

- Piastów 22/167 o pow. użytk. 28,00 m2, składającego się z jednego pokoju, przedpokoju, ciemnej kuchni, łazienki z WC, balkonu;

Cena wywoławcza: 87.500,00 zł;

 

Lokal przy ul. Piastów 22/167, udostępniony zostanie zainteresowanym po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Administracją Osiedla „Tysiąclecie-Dolne” ul. Piastów 6 w Katowicach (tel. 32 2540-087).

Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni - pok. nr 14 przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata:

- wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego na rachunek Spółdzielni:

BGK – 69 1130 1091 8300 0000 0000 2506 najpóźniej w dniu 11 stycznia 2018 roku,

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym mieszkania i „Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności w SM”Piast” w Katowicach” (www.smpiast.pl) oraz do okazania w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny.


Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST w Katowicach ogłasza nabór ofert na zasiedlenie lokalu mieszkalnego nr 222 położonego przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach, pozostającego w zasobach Spółdzielni, na podstawie umowy najmu zawartej z właścicielem lokalu – osobą fizyczną, na czas określony wynoszący jeden rok z możliwością przedłużenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast w Katowicach oferuje. najem lokalu mieszkalnego nr 222 przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach, o pow. użytkowej 47,70 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Właścicielem mieszkania pozostaje osoba fizyczna, Spółdzielnia działa na rzecz właściciela lokalu. Pisemne oferty z numerem telefonu należy składać w Biurze Podawczym w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach przy ul. Zawiszy Czarnego 8, w terminie do dnia 29 grudnia 2017 roku (piątek) do godz. 12:30 wraz z:

1. oświadczeniem o liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu,

2. zaświadczeniem o zatrudnieniu i uzyskanych dochodach za okres ostatnich 6-ciu miesięcy brutto, dla każdej z osób w gospodarstwie domowym.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Ułańska 7”. Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne. Wywoławcza kwota czynszu wynosi 715,50 zł/m-c. Czynsz nie obejmuje opłat za media tj. centralnego ogrzewania, dźwigu, wywozu nieczystości, wody i kanalizacji, opłaty te obowiązywać będą w wysokości faktycznego zużycia. Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty biorąc pod uwagę wysokość zaproponowanej przez oferenta czynszu oraz w oparciu o analizę wskazanych powyżej dokumentów, stopień wiarygodności oferenta, kompletność załączonych dokumentów.

Przed zawarciem umowy należy dokonać wpłaty kaucji zabezpieczającej odpowiadającej wysokości 2 miesięcznego czynszu. Osoba uczestnicząca w składaniu ofert po wyborze jej oferty zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym lokalu, albowiem przyjmuje mieszkanie w takim stanie faktycznym, w jakim się ono się obecnie zajmuje.  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Spółdzielni w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.Lokal mieszkalny nr 222 położony przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach może zostać okazany zainteresowanym po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Administracją Osiedla „Tysiąclecia-Górne”, ul. Tysiąclecia 90a, tel. 32 254 69 94, 32 254 19 90.Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy i Pośrednictwa Mieszkaniowego pok. nr 14 przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach, tel. 32 254 65 05 wew. 143-144.

 

 


Najem lokali użytkowych

SM "Piast" oferuje najem lokali użytkowych na zasadzie umowy najmu na Osiedlu "Tysiąclecia" w Katowicach w pawilonach handlowych wolnostojących oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Lokale użytkowe zlokalizowane są na Osiedlu gdzie zaspakajają potrzeby swoich kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Lokale użytkowe posiadają wysoką jakość, funkcjonalność, atrakcyjną lokalizację, dobre połączenie komunikacji miejskiej i samochodowej, liczne parkingi wokół pawilonów handlowych i budynków mieszkalnych.

Warunkiem zawarcia umowy lokalu użytkowego jest wniesienie kaucji zabezpieczającej najem lokalu użytkowego oraz przedłożenie kserokopii wpisu z handlowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

SM "Piast" oferuje najem lokali użytkowych na zasadzie umowy najmu na działalność handlowo-usługowo lub biurową, lokale położone w budynkach mieszkalnych z przeznaczeniem na małe sklepiki, punkty usługowe, biura itp. przy ulicy:

 • Tysiąclecia 84A w Katowicach (Baza Spółdzielni) o powierzchni użytkowej 64,00 m2.
 • Tysiąclecia 84A w Katowicach (Baza Spółdzielni) o powierzchni użytkowej 184,80 m2.
 • Tysiąclecia 84A w Katowicach (Baza Spółdzielni) o powierzchni użytkowej 250,00 m2.
 • Tysiąclecia 84A w Katowicach (Baza Spółdzielni) o powierzchni użytkowej 125,00 m2.
 • Tysiąclecia 78 w Katowicach o powierzchni użytkowej 29,30 m2.
 • Bolesława Chrobrego 9 w Katowicach, o powierzchni użytkowej 29,50 m2.
 • Piastów 24 w Katowicach, o powierzchni użytkowej  26,40 m2.

 

Tereny z parkingami i placami składowymi

Ponadto SM "Piast" oferuje najem:

 • Miejsca postojowe w parkingach krytych i otwartych na terenie Zaplecza Technicznego Spółdzielni
  przy ulicy Tysiąclecia 84A w Katowicach na zasadzie abonamentu miesięcznego:
  • parking otwarty - 91,00 zł/m-c + VAT,
  • parking kryty - 149,00 zł/m-c + VAT - obecnie brak wolnych miejsc.


 • oraz w budynkach przy ul. Zawiszy Czarnego 2, 2A, 4, 4A, 6, 9 i 10 w Katowicach w następujących formach:
  • poprzez zawarcie umowy najmu wpłacając kaucję lub na zasadzie abonamentu
  • opłata za miejsce postojowe wygrodzone siatką - 156,00 zł/m-c + VAT
  • opłata za miejsce postojowe otwarte - 140,00 zł/m-c + VAT
  • opłata za miejsce postojowe dla jednośladów - 74,00 zł/m-c + VAT
 
Copyright © 2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.