Start Ogłoszenia

stat4u

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ogłoszenia
Oferty mieszkań i lokali Drukuj

Najem lokali mieszkalnych

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST w Katowicach ogłasza nabór ofert na zasiedlenie lokalu mieszkalnego nr 222 położonego przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach, pozostającego w zasobach Spółdzielni, na podstawie umowy najmu zawartej z właścicielem lokalu – osobą fizyczną, na czas określony wynoszący jeden rok z możliwością przedłużenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast w Katowicach oferuje. najem lokalu mieszkalnego nr 222 przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach, o pow. użytkowej 47,70 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Właścicielem mieszkania pozostaje osoba fizyczna, Spółdzielnia działa na rzecz właściciela lokalu. Pisemne oferty z numerem telefonu należy składać w Biurze Podawczym w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach przy ul. Zawiszy Czarnego 8, w terminie do dnia 13 października 2017 roku (piątek) do godz. 12:00 wraz z:

1. oświadczeniem o liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu,

2. zaświadczeniem o zatrudnieniu i uzyskanych dochodach za okres ostatnich 6-ciu miesięcy brutto, dla każdej z osób w gospodarstwie domowym.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Ułańska 7”. Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne.

Wywoławcza kwota czynszu wynosi 1.050,00 zł/m-c. Czynsz nie obejmuje opłat za media tj. centralnego ogrzewania, dźwigu, wywozu nieczystości, wody i kanalizacji, opłaty te obowiązywać będą w wysokości faktycznego zużycia. Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty biorąc pod uwagę wysokość zaproponowanej przez oferenta czynszu oraz w oparciu o analizę wskazanych powyżej dokumentów, stopień wiarygodności oferenta, kompletność załączonych dokumentów.

Przed zawarciem umowy należy dokonać wpłaty kaucji zabezpieczającej odpowiadającej wysokości 2 miesięcznego czynszu. Osoba uczestnicząca w składaniu ofert po wyborze jej oferty zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym lokalu, albowiem przyjmuje mieszkanie w takim stanie faktycznym, w jakim się ono się obecnie zajmuje.  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Spółdzielni w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.Lokal mieszkalny nr 222 położony przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach może zostać okazany zainteresowanym po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Administracją Osiedla „Tysiąclecia-Górne”, ul. Tysiąclecia 90a, tel. 32 254 69 94, 32 254 19 90.Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy i Pośrednictwa Mieszkaniowego pok. nr 14 przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach, tel. 32 254 65 05 wew. 143-144.

 

 


 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIAST” W  KATOWICACH

UL.  ZAWISZY CZARNEGO 8

o g ł a s z a

 

w dniu 20 października 2017 r. (piątek) o godzinie 10:00 przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszową lokalu mieszkalnego nr 189. (I kondygnacja) położonego w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 10. o powierzchni 142,00 m2 (składający się  z pięciu pokoi z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z WC, garderoby, komórki) w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach  pok. nr 14. W przetargu może uczestniczyć wyłącznie osoba fizyczna, jeżeli    osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, nie posiadają  tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Osoba uczestnicząca w przetargu zobowiązana jest posiadać w dniu  licytacji  aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu na czas nieokreślony z udokumentowaniem zarobków za ostatnie 3 miesiące brutto oraz   złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym mieszkania po wygraniu przetargu, albowiem przyjmuje mieszkanie w takim stanie technicznym w jakim się obecnie znajduje. Zwycięzca przetargu wnosi w dniu odbycia przetargu w kasie Spółdzielni depozyt pieniężny w wysokości odpowiadającej jednomiesięcznym opłatom za dany lokal (czynsz oraz świadczenia). Depozyt podlega zaliczeniu na poczet opłat za pierwszy okres płatniczy po zawarciu umowy.

W przypadku, gdy zwycięzca przetargu nie dopełni formalności związanych z zawarciem umowy najmu lokalu w zakreślonym terminie lub przedłoży dokumenty uniemożliwiające zawarcie takiej umowy (np. posiada tytuł prawny do innego lokalu lub zbyt niskie dochody), wpłacona kwota zabezpieczenia (depozyt) przechodzi w całości na rzecz Spółdzielni i nie podlega zwrotowi. W razie zaistnienia sytuacji określonej powyżej, prawo do zawarcia umowy najmu danego lokalu posiada uczestnik przetargu, który zgłosił stawkę bezpośrednio poprzedzającą stawkę wylicytowaną.  Wyjściowa stawka czynszu podlegająca ustnej licytacji wynosi 11,00 zł/m2/m-c. Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media tj. centralne ogrzewanie, dźwigu, wywóz nieczystości, wody i kanalizacji.Lokal mieszkalny nr 189. przy ul. Zawiszy Czarnego 10. w Katowicach może zostać okazany zainteresowanej osobie po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Administracją Osiedla „Tysiąclecia-Dolne” przy ul. Piastów 6 w Katowicach (tel. 32 2540-087).

Osoba, która wylicytuje najwyższą stawkę czynszową i będzie spełniać warunki ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego nabywa prawo do zawarcia umowy najmu na przedmiotowe mieszkanie na czas nieokreślony. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie kaucji zabezpieczającej, w wysokości  dwunostokrotności wylicytowanego miesięcznego czynszu. Bliższych informacji udziela Zespół Członkowsko-Lokalowy i Pośrednictwa Mieszkaniowego pod numerem telefonu 32 2546-505 wew. 143-145.

 


Najem lokali użytkowych

SM "Piast" oferuje najem lokali użytkowych na zasadzie umowy najmu na Osiedlu "Tysiąclecia" w Katowicach w pawilonach handlowych wolnostojących oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Lokale użytkowe zlokalizowane są na Osiedlu gdzie zaspakajają potrzeby swoich kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Lokale użytkowe posiadają wysoką jakość, funkcjonalność, atrakcyjną lokalizację, dobre połączenie komunikacji miejskiej i samochodowej, liczne parkingi wokół pawilonów handlowych i budynków mieszkalnych.

Warunkiem zawarcia umowy lokalu użytkowego jest wniesienie kaucji zabezpieczającej najem lokalu użytkowego oraz przedłożenie kserokopii wpisu z handlowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

SM "Piast" oferuje najem lokali użytkowych na zasadzie umowy najmu na działalność handlowo-usługowo lub biurową, lokale położone w budynkach mieszkalnych z przeznaczeniem na małe sklepiki, punkty usługowe, biura itp. przy ulicy:

 • Tysiąclecia 84A w Katowicach (Baza Spółdzielni) o powierzchni użytkowej 64,00 m2.
 • Tysiąclecia 84A w Katowicach (Baza Spółdzielni) o powierzchni użytkowej 184,80 m2.
 • Tysiąclecia 84A w Katowicach (Baza Spółdzielni) o powierzchni użytkowej 250,00 m2.
 • Tysiąclecia 84A w Katowicach (Baza Spółdzielni) o powierzchni użytkowej 125,00 m2.
 • Tysiąclecia 78 w Katowicach o powierzchni użytkowej 29,30 m2
 • Bolesława Chrobrego 32 w Katowicach, o powierzchni użytkowej 72,80 m2.
 • Bolesława Chrobrego 9 w Katowicach, o powierzchni użytkowej 29,50 m2.
 • Piastów 24 w Katowicach, o powierzchni użytkowej  26,40 m2.
 • Piastów 26 w Katowicach, o powierzchni użytkowej  7,30 m2.

 

Tereny z parkingami i placami składowymi

Ponadto SM "Piast" oferuje najem:

 • Miejsca postojowe w parkingach krytych i otwartych na terenie Zaplecza Technicznego Spółdzielni
  przy ulicy Tysiąclecia 84A w Katowicach na zasadzie abonamentu miesięcznego:
  • parking otwarty - 91,00 zł/m-c + VAT,
  • parking kryty - 149,00 zł/m-c + VAT - obecnie brak wolnych miejsc.


 • oraz w budynkach przy ul. Zawiszy Czarnego 2, 2A, 4, 4A, 6, 9 i 10 w Katowicach w następujących formach:
  • poprzez zawarcie umowy najmu wpłacając kaucję lub na zasadzie abonamentu
  • opłata za miejsce postojowe wygrodzone siatką - 156,00 zł/m-c + VAT
  • opłata za miejsce postojowe otwarte - 140,00 zł/m-c + VAT
  • opłata za miejsce postojowe dla jednośladów - 74,00 zł/m-c + VAT
 
Copyright © 2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.